ریاضی چیست؟

ریاضیات یا ریاضی (در قدیم، هم‌چنین: اِنگارِش[۱] یا مَزداهیک) را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند.

ادامه خواندن “ریاضی چیست؟”

گراف چیست؟

واژه گراف در ریاضیات حداقل دارای دو معنی می‌باشد. در ریاضیات ابتدایی گراف به نمودار تابع اشاره دارد و در اصطلاح ریاضی‌دانان گراف مجموعه‌ای از نقاط و خطوط متصل به هم هستند.

ادامه خواندن “گراف چیست؟”