ریاضی چیست؟

ریاضیات یا ریاضی (در قدیم، هم‌چنین: اِنگارِش[۱] یا مَزداهیک) را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند.

ادامه خواندن “ریاضی چیست؟”